• Home
  • Wie wij zijn
  • Hoe wij werken

Hoe wij werken

De gemeente wordt gevormd door leden die zich aangetrokken voelen tot Christus.
Ieder werkt mee vanuit zijn eigen gaven en mogelijkheden.
De gemeente werkt vanuit een gebouw en heeft activiteiten van allerlei aard.
De werkzaamheden worden gedaan door werkgroepen bestaande uit leden en niet-leden gecoördineerd door de kerkenraad bestaand.

Hoofdtaken:
Pastoraat Predikant (0,33 fte) met pastoraal werkersDiaconaat wijkraad Diakenen
Beheer door Kerkrentmeesters (Financiën en onderhoud gebouw)
Samen met de Christus Triumfatorkerk en de Pax Christikerk vormen wij een PKN-gemeente met ledenadministratie en boekhouding.
Het beleid van de Algemene Kerkenraad is de drie gemeenten in stand te houden.
Iedere wijk heeft een eigen financiering.