Giften

De kerk is afhankelijk van vaste vrijwillige bijdragen en giften. Wij stellen uw bijdrage om ons werk voort te kunnen zetten zeer op prijs.

Collecten Noorderkerk rechtstreeks.

NL86INGB0000387151 - Diaconie Noorderkerk. Voor giften zusterraad en andere diaconale doelen.

Onze banknummers:

NL37RABO0373741650 (per 1 november 2018) - CvK Gereformeerde kerk Den Haag-Oost inzake bijdragen (oud nummer NL98INGB0000043555 nog in gebruik). Voor Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en Giften (vermeld Noorderkerk).

NL38INGB0000005253 - Collectebonnen Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost.
De collectebonnen zijn te verkrijgen met een waarde van € 1,00 en € 2,00 (per vel van 20 stuks). Stort het bedrag per vel en geef de gewenste waarde aan. De bonnen zijn te gebruiken voor alle collecten in de drie wijkkerken van PKN Den Haag Oost. (De bonnen van € 0,50 zijn nog steeds geldig.)

NL72INGB0000273525 - Wijkkas Noorderkerk Gereformeerde kerk Gravenhage-Oost. 
De rekening voor wijkgebonden zaken van de Noorderkerk. Voor specifieke giften graag het doel aangeven bijv. “bestemd voor Rondom onze Noorder”. Direct geven gift Noorderkerk.

NL86INGB0000387151 - Diaconie Noorderkerk. Voor giften zusterraad en andere diaconale doelen.

NL30INGB0007998973 - Stichting Vrienden Noorderkerk Den Haag.
Direct geven gift Vrienden Noorderkerk.

Bijdragen op al deze rekeningen kunnen afgetrokken worden van de belastingen (ANBI).