• Home
  • Wie wij zijn
  • Missie

Missie

De Noorderkerkgemeente staat in de protestants christelijke traditie.
Open ogen en oren voor de vragen van deze tijd, ruimhartig en blijmoedig.

De Bijbel is de bron en basis van ons geloof.
Iedere zondag komen we als gemeente bij elkaar om ons geloof uit te spreken en ons te laten inspireren tijdens de viering, waarin de bijbel een centrale plaats heeft.
De basis van de Noorderkerkgemeente is liefde voor God en voor de medemens.

Visie