Kerkdiensten info

In de Noorderkerk is elke zondagochtend om 10.00 uur een dienst, tenzij dat hieronder anders vermeld staat. Hieronder vindt u het rooster voor de komende kerkdiensten.

In het middenvak van de kerk is een ringleiding aanwezig.
Wij gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) voor de kerken, de Evangelische liedbundel en andere bundels. Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor kinderen van 0 - 5 jaar. Voor kinderen van 5 -12 jaar is er kindernevendienst.

U kunt tijdens de diensten via Kerkdienst gemist meeluisteren. Hier zijn ook de meest recente diensten te horen

Collecten Noorderkerk rechtstreeks.

Na afloop is er koffie, thee en limonade met een koekje. Iedereen is van harte welkom tijdens alle diensten. Graag tot ziens in de Noorderkerk!