Vacature predikant

Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage Oost
Wijkkerkenraad Noorderkerk
Schuytstraat 9
2517 XB ’s-Gravenhage

De Noorderkerkgemeente is op zoek naar een
Predikant (0,33 fte)
die onze gemeente kan bedienen en ondersteunen in haar functioneren. Samen gaat werken met de gemeente om bloei en indien mogelijk groei te realiseren.

Wie zijn wij:
De Noorderkerk is een kleine gemeente met warme onderlinge contacten waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Wij proberen oog te hebben voor elkaar en de buurt. De Noorderkerk bevindt zich in de wijk Duinoord. De Noorderkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk van van ’s-Gravenhage Oost (PKN). De diaconie van de Noorderkerk werkt nauw samen met de diaconie van Den Haag-Oost. Daarnaast ondersteunt de diaconie het werk van het werelddiaconaat van de PKN en in kleinschalige projecten in en rond de wijk. In het pastorale werk is het Team Aandacht en Pastoraat (TAP) actief.

De Noorderkerkgemeente is een confessionele gemeente met een open blik op de samenleving. Confessioneel staat voor de geloofstraditie waarin de Apostolische geloofsbelijdenis centraal staat.

De Bijbel is de bron en basis van ons geloof. De gemeente komt iedere zondag bijeen rond het Woord, om ons, mede door de samenzang en het orgelspel, te laten inspireren en bemoedigen in ons geloof en bij onze taak in de wereld.

Beleidsplan 
De afgelopen maanden heeft de Noorderkerkgemeente nagedacht over zijn toekomst en een beleidsplan ontwikkeld voor de komende zeven jaar, waarin er een hoofddoel is opgesteld.

Het hoofddoel van het meerjarenplan Noorderkerk gemeente 2023-2030 is tweeledig:

1. Het in stand houden van een levendige gemeenschap van kerkgangers, gedragen door goed toegeruste ambtsdragers en enthousiaste vrijwilligers.
Bij ‘levendig’ denken wij aan: gezellig, uitnodigend, belangstelling voor elkaar, maar ook dynamisch, afwisselend, verrassend en inspirerend.

2. Het leggen van een basis waarop we na 2030 ook kunnen blijven bestaan.
Wij erkennen dat die basis er nu (nog) niet voldoende is, maar wij geloven wel dat wij die basis kunnen creëren en zien daartoe met Zijn hulp verschillende kansen.

Belangrijk
Wat we als gemeente belangrijke eigenschappen en deskundigheden voor onze predikant vinden:

  • Onze predikant betrekt de gemeente bij de kerk en de vieringen en weet hen te enthousiasmeren voor geloof en gemeenschap.
  • Onze predikant is een inspirator en heeft oog voor het werk dat door de leden van de kerkgemeenschap ten behoeve van de gemeente en de buurt wordt verricht en heeft een open houding naar nieuwe initiatieven
  • Onze predikant vertaalt de Bijbel naar een boodschap waarmee kerkleden in het dagelijks leven onderweg kunnen en geïnspireerd worden.
  • Onze predikant werkt nauw samen met alle gemeenteleden om de bovengenoemde doelen dichterbij te brengen.

Informatie en reacties t/m 15 oktober 2023 gaan naar:

Beroepingscommissie Wijkgemeente Noorderkerk
Alice Rot-Bijdam (Voorzitter)
Francois Maelsonstraat 9
2582 KA Den Haag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-20354753 (na 18.00 uur)
 

*Solvabiliteitsverklaring nog niet ontvangen