Nieuwsbrief

Tweede Nieuwsbrief. 21 maart 2020 / 4e zondag in de 40dagentijd

Vanuit de kerkenraad

Dit is alweer de tweede zondag dat we elkaar niet in de kerk zullen ontmoeten . De ernst van de situatie dringt nu wel echt tot ons allen door, zeker na de indrukwekkende toespraak van premier Rutte. Allereerst zijn we natuurlijk bezorgd  vanwege onze gezondheid maar er is ook  zorg over hoe dat op de langere termijn zal gaan;  met onze economie, onze banen en die van onze kinderen, ons inkomen, onze pensioenen. Ouders van (niet)schoolgaande kinderen hebben het zwaar. Naast thuiswerken  ook de kinderen begeleiden zodat ze niet teveel achterop komen. En dan zijn er natuurlijk ook de gezinnen waarin ouders niet de capaciteiten bezitten om hun kinderen in het schoolwerk te begeleiden. En juist die kinderen hebben ondersteuning in hun schoolwerk vaak zo hard nodig!

Het openbare leven komt bijna stil te liggen, de straten zijn leeg alsof het de hoogtij van de zomervakantie is. Zelf heb ik aan de overkant van de straat nog nooit zoveel mensen zo lang, zo stil uit het raam zien kijken. Sommige schappen in de supermarkten zijn voortdurend leeg.

Maar het ergste is toch wel het wegvallen van de contacten in levende lijve, de ontmoetingen met vrienden en mensen die je lief zijn. Natuurlijk is er de telefoon of kun je  face-timen via je smartphone. Maar hoe leuk dat ook is, het haalt het nooit bij echt contact, een warme knuffel, echt gezien worden.

Kerkdiensten via tv

Op zondag 22 maart wordt er door de PKN, in samenwerking met de EO,  opnieuw een korte overdenking uitgezonden. Schakel om 9.20 uur op zondagmorgen in op NPO 2.

Leesrooster

Het oecumenisch leesrooster van 22 maart 2020, de vierde zondag van de 40 dagen tijd , noemt van het Oude testament 1 Samuel 16, verzen 1 – 13 en uit het Evangelie Johannes 9, 1- 13 en 26 – 39.

De Psalm van de zondag is Psalm 23, de troost psalm.

Overdenking

Dat echt gezien worden,  waarvan  hierboven sprake is, daar moest ik aan denken bij het lezen van het bijbel gedeelte uit Johannes.

De blinde, de bedelaar wordt gezien door Jezus. Hij ziet een persoon, een man die blind is.

Zijn leerlingen en omstanders zien niet een mens maar ‘een geval van zonde’, een blinde bedelaar die zijn rampspoed aan zichzelf te danken heeft. “Waren het zijn ouders  die gezondigd hebben of was hij het zelf“? “Nee”, zegt Jezus, “hij is God’s  kind en hij hoort erbij, hier en nu”. En dan neemt Jezus aarde,  spuugt erop en smeert dat op de ogen van de blinde. Een heel intieme aanraking en  een heel directe aanraking, zonder omwegen,  naar  het hart van de pijn van die blinde man. We moeten er in dit coronatijdperk niet aan denken!

Nadat de man zich heeft gewassen in het bad dat ‘Gezondene’ heet, kan hij zien. Maar mensen in zijn omgeving hebben nog steeds moeite hem echt te zien:  “Is dat niet die blinde bedelaar? Welnee, hij lijkt er op maar het is hem niet, deze kan immers zien” ! En de omstanders en Farizeeër hebben  ook moeite  om Jezus te zien voor wat hij is; de Mensenzoon en onze Heer. Dat belijdt de man die genezen is en kan zien.

Een omkering van de werkelijkheid, de blinde gelooft en ziet het licht, de zienden blijven blind.

Namens de kerkenraad, Jannie Kuik.

Van de diakonie

Wat een bizarre, toch wel een beetje angstig makende  tijden: Volle IC’s, stille scholen, gesloten verpleegtehuizen, lege schappen in de supermarkten… En die onzekerheid: wat kunnen we nog verwachten, wanneer eindigt dit? Het is nu zaak, meer dan ooit, om ook als gemeente om elkaar heen te gaan staan. Bezoekjes afleggen is misschien niet verstandig op het moment, maar een extra telefoontje, een appje, een e-mail, dat kan natuurlijk altijd. Even contact zoeken, elkaar even bemoedigend toespreken, even een luisterend oor bieden voor het verhaal van de ander. En wanneer u toch in de problemen komt, met boodschappen bijvoorbeeld, of financieel, omdat plotseling inkomsten wegvallen. laat het ons dan even weten. Misschien kunnen we toch iets voor elkaar betekenen. Boodschappen tot aan de koelkast brengen, is lastig, maar voor de deur zetten, moet uiteraard kunnen. Bij problemen, schroom niet. Met Gods hulp houden we elkaar vast.

Als diaconie maken we ons ook zorgen over de economisch zeer kwetsbaren in onze  samenleving. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank en de daklozen. De voedselbank sluit; de aanvoer stokt en het gezondheidsrisico voor de  veelal oudere vrijwilligers wordt te groot.  Naar schatting 4000 mensen in Den Haag zijn afhankelijk van de voedselbank. Tot 6 april krijgen die gezinnen  supermarkt bonnen. Maar hoe gaat het daarna? Ook voor daklozen zijn  het onzekere tijden. Ze zijn vaak ook extra kwetsbaar, tachtig procent kampt ook met lichamelijke klachten!  De opvang capaciteit moet uitgebreid worden want men slaapt nu te dicht op elkaar. Ook dat kost extra geld.

We zullen hierover overleg voeren met de diaconie van Den Haag Oost.

Namens de diakenen, Hans Bijdam

 

Gedicht

 Ds. Herman Koetsveld, sinds kort als dominee aangesteld in de Westerkerk in Amsterdam, schrijft ieder jaar in de veertig dagen tijd een gedicht. Dit jaar kwam het er nog niet van; vanwege  het inwerken in zijn nieuwe standplaats , de verhuizing van Hengelo naar Amsterdam. Maar hij deelde op facebook een gedicht dat hij al een paar jaar geleden schreef maar dat nu in dit tijdperk van het corona virus opeens verrassend actueel werd:

Dit woord verstaan,

achter hem aan,

die veertig lange dagen

daarin te worden aangedaan,

de leegte te verdragen.

Om gaandeweg door hoop en vrees,

t ’geloof in liefde t ’allermeest

Zijn weg te willen wagen.

 

Mededelingen

Misschien had u het nog niet gehoord maar Wilco Houtman heeft aangegeven dat hij openbaar belijdenis van zijn geloof wil doen. We zijn daar heel dankbaar voor. Maar helaas moet de planning  van de belijdenisdienst veranderen. Hoewel we natuurlijk hopen rond Pasen weer naar de kerk te kunnen, zijn we daar niet zeker van. Daarom is de belijdenis van Wilco voorlopig uitgesteld tot de Pinsterviering.

Mieke Wakker is geopereerd aan haar rug. Dat is gelukkig allemaal heel goed gegaan. Ze is weer thuis, ze is weer in beweging!  We zijn blij en dankbaar met Mieke en haar kinderen en kleinkinderen. 

De gemeente studiegroep van zaterdag  21 maart heeft geen doorgang gevonden.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar

Ruud Rotteveel ivm zijn verjaardag op de 17e maart.

Als u mededelingen hebt aan uw medekerkleden stuur die dan via de mail aan Yke Vuyk.

We nemen ze dan op in een e-mail nieuwsbrief die we  in maart iedere vrijdag aan iedereen toesturen. Voor pastorale vragen en aandachts-vragen kunt u uiteraard gewoon contact opnemen met ds.  Zomer of met Gerrie Hakstege.

 

Contact: https://www.noorderkerkdenhaag.nl/contact/contacten

Collecte

Collectedoelen  van deze 4e zondag in de 40dagentijd is

1e collecte: Kerk in Actie – vakantie met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank!

2e collecte: Noorderkerk

Overmaking kan naar bank: NL 72 INGB 000 0273 525 van de Wijkkas Noorderkerk Den Haag

o.v.v. de bestemming https://www.noorderkerkdenhaag.nl/contact/giften